[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Local ownership er omstridt i både teori og praksis, men bliver stadig fremhævet som en nødvendig del af den militære kapacitetsopbygning af den afghanske nationale sikkerhedsstyrke. Dette Research Paper undersøger, hvordan begrebet local ownership blev forhandlet i praksis af militære udøvere i Task Force 7. 

Baseret på kvalitative interviews med danske sprog officerer og soldater fra danske special operationer i Task Force 7 i Afghanistan, påviser dette research paper fire temaer i relation til local ownership på et taktisk niveau.

Hent dette research paper her.