[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

C2 Agility bygger på forskning fra NATO med henblik på at optimere ydeevnen for NATO-styrker under indsættelse i operationer i det 21. århundrede. Begrebet er relevant på både taktisk og operativt niveau og er relevant i både konventionelle og ukonventionelle scenarier.

Dette studie viser, hvorledes konceptet C2 Agility kan have afgørende betydning for en operations udfald. Det historiske case studie viser også, hvorledes kerneelementerne i C2 Agility-konceptet blev udviklet og afprøvet i britiske operationer i Burma 1944-45. C2 Agility bygger på omfattende erfaringer fra operationer og er lige så relevante i dag som i 44.

De to historiske case studies er fra 2. Verdenskrig, Malaya ’41 og Burma ’44.

Dette research paper er udarbejdet som en del af forskningen inden for Command and Control Agility i NATO (SAS-104 task group), og artiklen er en del af pensum ved Cranfield University Command and Control-kurset for den britiske hær.

Find dette research paper her.