[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Danske kampfly har i de seneste fem år med jævne mellemrum deltaget i angrebsmissioner i Afghanistan, Libyen eller som nu i Irak og Syrien. Der har løbende været fremført kritik fra bl.a. Amnesty International af, om der gøres nok for at begrænse utilsigtede følgeskader, herunder civile tab, i forbindelse med operationerne, senest den tilsyneladende bombning af syriske styrker i september 2016. 

Det er en svær balancegang at skulle afveje risikoen for civile tab med behovet for at opnå sine politiske og militære mål og fortsat fremstå som en troværdig partner, der effektivt bidrager med at nedkæmpe fjenden under så vanskelige forhold som i Libyen eller Irak/Syrien.

Dette brief af Major Steen Kjærgaard og Major Karsten Marrup fra Forsvarsakademiet forklarer, hvordan danske flystyrker kan indsættes så strategiske og operative hensigter opnås samtidigt med, at risikoen for at skabe utilsigtede civile følgeskader reduceres mest muligt.

Læs "Hvordan håndterer Danmark risikoen for civile tab i sine bombeangreb med F-16?" her