[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det danske flyvevåbens første operative doktrin, den såkaldte ”Royal Danish Air Force - Air Operations Doctrine” blev officielt udsendt i oktober 1997. Doktrinen fortæller centrale detaljer om flyvevåbnets udvikling i årene efter den kolde krigs ophør.

Baseret på en gennemgang af relevante arkivalier og en række interviews med centrale personer i udviklingen af RFLV 150, dækker denne briefing en gennemgang af processen, der ledte til udformning af doktrinen. Efter en definition af begrebet doktrin, følger en beskrivelse af militærteoretiker oberst John Wardens tanker, som lå til grund for den første danske operative doktrin for flyoperationer.

Dette brief undersøger NATO's påvirkning af den danske doktrinudvikling. Ligeledes beskriver briefingen Flyvevåbnets doktrinudvalg og -proces, der ledte til, at RFLV 150 blev afviklet i 2010. Forfatter Søren Nørby undersøger til sidst, hvilken betydning RFLV 150 har haft på flyvevåbnets udvikling efter den kolde krigs ophør.

Find briefet her