[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Akkrediteringsrådet har truffet en række afgørelser om institutionsakkrediteringer og genakkreditering af uddannelser. Aalborg Universitet og Erhvervsakademi Sjælland fik begge en betinget positiv institutionsakkreditering og har nu to år til at rette op på manglerne. CBS blev positivt institutionsakkrediteret efter at have rettet op på de mangler som blev identificeret da de i 2014 fik en betinget positiv akkreditering.

Læs mere om afgørelserne og begrundelserne på akkrediteringsrådets hjemmeside:

http://akkrediteringsraadet.dk/2016/afgorelser-om-kvalitet-og-kvalitetssikring-af-hele-uddannelsesinstitutioner-og-mange-enkelte-uddannelser/