[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Der er udgivet en ny studieordning for masteruddannelsen. Den kan findes på www.fak.dk/studieordninger. Den nye studieordning af 2016 afløser den tidligere fra 2014. Der er i studieordningen beskrevet en overgangsordning for studerende som er optaget på den gamle ordning.