[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

De senere års stigende spænding mellem Rusland og Vesten, er gradvist kommet til at minde mere og mere om forrige århundredes koldkrigsinteraktion. For at forstå Ruslands fremtidige ageren over for Vesten, er det derfor nødvendigt at kigge på baggrunden for Ruslands udenrigspolitiske dispositioner under Putin.
 
I rapporten fra Forsvarsakademiet har Sarah Gandrup og Christian Holm analyseret hvilke dynamikker, der har ligget til grund for den russiske udenrigspolitik fra 1999 til 2015. Rapporten viser hvordan Ruslands udenrigspolitik, siden Putin kom til magten i 1999, har været præget af skift mellem henholdsvis en pragmatisk og en mere eller mindre konfrontatorisk retning. 

Den nye rapport var i fokus til en debat på Forsvarsakademiet d. 14. december. Debatten blev ledet af to erfarne iagttagere af international politik og russisk udenrigspolitik, Karsten Møller, Dansk Institut for Internationale Studier, og Kristian Søby Kristensen, Center for Militære Studier, Københavns Universitet.Du kan læse rapporten her