[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Undervisningsformen Blended Learning, hvor fjernundervisning og tilstedeværelsesperioder kombineres, har vundet popularitet i virksomheder, på universiteter og i Forsvaret. Den nye publikation ”Blended Learning med succes” fra Forsvarsakademiet har til formål at give lærere og uddannelsesinstitutioner i og uden for Forsvaret inspiration til, hvordan man med succes kan gennemføre et kursus som et Blended Learning-forløb.

”Der er ikke et facit for, hvordan et Blended Learning forløb skal være sammensat, men vores erfaringer viser dog, at der er en række parametre, som kan være medvirkende til at opnå succesfuld Blended Learning” siger forfatter cand.it Martin Hans Jensen.

Denne guide skaber overblik over Blended Learning, og har fokus på fjernundervisningsperioderne, da det er disse, som for mange lærere og deltagere er ukendt terræn. Guiden benytter bl.a. Gilly Salmons e-tivity- og femtrinsmodel i udviklingen og gennemførelsen af fjernundervisningsperioderne. Disse to modeller er meget effektfulde i forhold til at skabe velformulerede opgavebeskrivelser samt et godt flow i fjernundervisningsperioderne. 

Læs ”Blended Learning med succes” her