[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Tre officerer fra Academy of Military Science (AMS) i Beijing og fire officerer og en civil fra det Danske Forsvar fremligger i bogen deres synspunkter om målene for FN's fredsbevarende operationer, og i hvilket omfang de bidrager til fred og stabilitet. Under denne overskrift analyserer bogens forfattere fordele og ulemper af bestræbelser på at løse det globale sikkerhedsspørgsmål ved hjælp af fredsbevarende operationer.

Bogen undersøger blandt andet i hvilket omfang uformelle mål, som kommer fra individuelle, nationale og regionale interesser og værdier, er i modstrid med FN-forhåbninger om at fremme fred og sikkerhed, de danske og kinesiske bidrag til udviklingen og stabilitet i Østafrika, en diskussion af ikke-traditionelle sikkerhedstrusler og en analyse af den multinationale FN-operation for at fjerne Syriens kemiske våben.
 
Forordet i bogen er skrevet af generalmajor Chen Rongdi fra AMS og kontreadmiral Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet.

Hent bogen her