[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

   
Bogens fokus er at skabe aktivitet og at sætte deltagernes læring i fokus.
- Instruktørvirkets omdrejningspunkt er selve læringsaktiviteten. Det er her, deltagerne bliver inspireret og suger til sig. Det er i læringsaktiviteten, de reflekterer, afprøver og øver, kommer i tvivl og opbygger tro og selvtillid, siger orlogskaptajn Thomas Grønlund, som sammen med sin medforfatter Peter Sjøstedt har arbejdet tæt sammen med målgrupperne på sergentskolerne for at skabe de helt rette praksiseksempler i bogen.

De to forfattere, orlogskaptajn Thomas Grønlund og lektor Peter Sjøstedt, er begge ansat ved Forsvarsakademiets Institut for Ledelse og Organisation. Målgruppen for bogen er sergentelever og andre af Forsvarets undervisere, der kommer til at undervise på det grundlæggende niveau. Men også officerer og alle andre, der interesserer sig for den pædagogiske praksis opfordres til at kende til det nye instruktørvirke.

Alle skoler og uddannelsessteder i Forsvaret får i løbet af april og maj tilsendt et forudbestilt antal eksemplarer, mens enkeltpersoner kan downloade eller bestille bogen her.