[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

De nye sikkerhedspolitiske dagsordener i bl.a. Rusland og Arktis ser ud til at skabe et nyt og mere anspændt sikkerhedspolitisk klima i Nord. Men hvordan reagerer de forskellige nordiske og baltiske lande på det nye trusselsbillede? Hvad er de virkelige trusler? Og skal de adresseres ved at ”genopfinde” tidligere redskaber og koncepter, eller skal vi have en større integration af vores væbnede styrker i den nordisk/baltiske region?
 
Spørgsmålene er mange, og der er brug for nytænkning inden for det nordiske/baltisk samarbejde. Forsvarsakademiet åbner derfor dørene til en ny tilbagevende Signaturkonference, som skal være med til at skabe grundlaget for et øget nordisk/baltisk samarbejde på sikkerheds- og forsvarsområdet 
 
Signaturkonferencen fokuserer på den udvikling og forandringer, landene i  den nordisk-baltiske region har været igennem og står over for, og den henvender sig primært til militære og civile forskere og praktikere, der arbejder inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område.  

Programmet for konferencen byder på en række spændende, nordiske og baltiske oplægsholdere.

Signaturkonferencen bliver afholdt den 19.-20. maj 2016 ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø. 

Call for abstracts
Forsvarsakademiet opfordrer forskere til at indsende abstracts inden for det baltisk-nordiske forsvarsområde (max 3 A4-sider), abstracts vil blive publiceret i en samlet journal op til konferencen. Bemærk, at abstracts skal være baseret på nylige publikationer og indsendelse skal forekomme senest den 15. april 2016.   

Læs mere og tilmeld dig  www.danishdefence.dk/Signature-Conference-2016 

Tilmelding senest den 13. maj.
 

Har du spørgsmål vedrørende signaturkonferencen, er du velkommen til at kontakte: Major Claudia Læssøe Pedersen, e-mail: imk-03@fak.dk, telefon: +45 2537 4971.