[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Temaet for konferencen i Helsingør den 10. oktober er det nordiske forsvarssamarbejde.

Det er Nordisk Råds præsident, Henrik Dam Kristensen, som har inviteret til en konference i anledning af at Danmark har formandskabet i rådet i år og har valgt forsvarssamarbejde som et af de tre prioriterede områder. Den danske forsvarsminister, Peter Christensen, er også til stede på konferencen, som er blevet til i et samarbejde med Forsvarsakademiet.

"Forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål er højaktuelle i de nordiske lande netop nu på grund af den stadigt mere anspændte situation omkring Østersøen. Konferencen handler om de udfordringer, som det nordiske forsvarssamarbejde står overfor, og hvilke fælles løsninger vi kan udarbejde i Norden for at mindske spændingerne", siger Henrik Dam Kristensen.

Under konferencen vil tre forsvarspolitiske eksperter præsentere indlæg under overskrifterne "Norden i verden", "Norden i nærområdet" og "Norden i hverdagen". Ann-Sofie Dahl, docent i international politik, holder en tale med temaet ”russisk aggression og nordisk respons”.

"I mit oplæg vil jeg blandt andet tale om Finlands og Sveriges relation til NATO, og jeg vil også give konkrete anbefalinger om, hvad de to lande bør gøre for at forbedre sikkerheden i Østersøregionen", siger Ann-Sofie Dahl.

Sejlads med fregat

Konferencen finder sted kl. 13-17 den 10. oktober på Kronborg i Helsingør. Det er også muligt at komme ud at sejle med fregatten "Iver Huitfeldt". Sejladsen begynder i København kl. 8.15. Under sejladsen bliver fregatten fremvist, og samspillet mellem skibet og helikopterenhederne bliver præsenteret.

Efter sejladsen arrangeres transport fra København til konferencen i Helsingør.

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Nordisk Råds danske delegation, Folketinget, Forsvarsakademiet og Forsvarsministeriet.


Her kan journalister tilmelde sig konferencen.

Et mere detaljeret program samt yderligere information kan fås hos kontaktpersonerne herunder.

Kontakter

Matts Lindqvist
 Telefon (+45) 29 69 29 05
 E-mail matlin@norden.org

Mikkel Storm Jensen
 Telefon (+45) 2575 5177
 E-mail ifs-08@fak.dk