[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelsen henvender sig til analytikere i statens myndigheder, som beskæftiger sig med efterretningsanalyse. Uddannelsen har til formål at give den studerende de generelle teorier, metoder og værktøjer, som skal til for at fungere som efterretningsanalytiker i egen organisation og i et myndighedsfælles efterretningsmiljø. Desuden giver uddannelsen den studerende de akademiske redskaber, som skal til for efterfølgende at kunne reflektere over egen myndigheds anvendelse af teori og metode. 

Undervisningen foregår som en vekslen mellem plenumforelæsninger og diskussions- og gruppearbejde, hvor den studerende får mulighed for at bidrage med myndighedsspecifikke erfaringer og betragtninger under de fælles diskussioner og under gruppearbejde.

Tilmeldingsfrist er 17. Maj 2016. Læs mere her.