[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Myndighedsfælles Efterretningsanalytikeruddannelsen henvender sig til analytikere i statens myndigheder, som beskæftiger sig med efterretningsanalyse. Den har til formål at give den studerende de generelle teorier, metoder og værktøjer, som skal til for at fungere som efterretningsanalytiker i egen organisation og i et myndighedsfælles efterretningsmiljø. Desuden giver uddannelsen den studerende de akademiske redskaber, som skal til for efterfølgende at kunne reflektere over egen myndigheds anvendelse af teori og metode.

Undervisningen forløber fra januar til marts 2017 og foregår som en vekslen mellem plenumforelæsninger og diskussions- og gruppearbejde. Her får den studerende mulighed for at bidrage med myndighedsspecifikke erfaringer og betragtninger.

Tilmeldingsfrist er 21. november 2016.

Læs mere om kurset og tilmelding her