[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Ca. 400 veteraner har i dag modtaget Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009 ved en parade på Forsvarsakademiet, Svanemøllen Kaserne. Veteraner fra Forsvarets udsendelser i den nævnte periode har i 2015 haft mulighed for at tilmelde sig medaljeparader over hele landet, og nu var turen kommet til Svanemøllen Kaserne, hvor de tilmeldte veteraner og deres pårørende samt Forsvarsakademiets personel deltog.

Medaljen er tildelt veteranerne for at anerkende deres indsats under udsendelse for Forsvaret i perioden. 

Læs mere om Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009.
                                                                                                   
                                                                                                   Foto: Bo Kjærby