[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Akkrediteringsinstitutionen har undersøgt mulighederne for at integrere Massive Open Online Courses - MOOCs - i akkrediterede uddannelser. På den ene side er der et stort potentiale i at anvende MOOCs, især i forhold til efter- og videreuddannelse, men på den anden side er der også en række udfordringer i forhold til kvalitetssikringen af uddannelserne.

Læs Akkrediteringsinstitutionens rapport her:

http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/Danmarks-Akkrediteringsinstitution-web.pdf