[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I alt 67 kadetter fra 13 lande var samlet i San Remo, Italien, og danskerne sikrede sig ikke mindre end tre gode placeringer under de mange opgaver. Læs løjtnant Lisa Biering Rohdins beretning fra de spændende dage her:

Af løjtnant Lisa Biering Rohdin, kadet ved Hærens Officersskole

Sol, Genevekonventioner og en masse kaffe – sådan lyder opskriften på den årlige konkurrence i krigens love ved International Institute of Humanitarian Law. I alt 67 kadetter fra 13 lande var samlet i Sanremo, Italien for at konkurrere i retten til at føre krig og rettighederne i krig. Instituttet havde opstillet et scenarium med en koalition af fiktive lande, eksperimentelle våben og en diktatorisk præsident, der dannede rammen for en tre dage lang konkurrence, hvor konflikten løbende intensiveredes.

Vikingebod og socialt samvær

Første dag var en blød opstart med introduktion til scenariet, samt en række lektioner i de mest basale principper inden for krigens love, således at der var lagt et fælles grundlag blandt deltagerne. Aftenen var en såkaldt ”cultural evening”, hvor hvert land havde opstillet en bod, der symboliserede netop deres land. Hvis man ikke besøgte den danske vikingebod, der bød på leverpostej, rødgrød med fløde og mjød, kunne man boltre sig i schweizisk ostefondue, fransk vin og tyrkiske desserter. Aftenen havde ikke blot til formål at fornøje ganerne, men gav rig mulighed for at lære om andre kulturer, og stifte bekendtskab med de andre kadetter i uformelle rammer. Det sociale element blev et gennemgående tema hele ugen, hvor kadetterne efter en lange dage med krigens love, fik mulighed for at reflektere over dagens oplevelser med en øl eller to på de lokale barer.

Hektisk opstart

Tirsdag morgen lød startskuddet ti,l hvad der skulle blive en hektisk konkurrence. Vi var blevet inddelt i fire JOCs (Joint Operations Center), hvori man yderligere var opdelt i grupper af 2-3 mand, som skulle repræsentere et fiktivt land. Situationen i den konfliktfyldte stat Cardasia forværredes konstant, og deltagerne skulle hele tiden forholde sig til nye scenarier. Dette stillede store krav til den enkeltes viden inden for krigens love, og i høj grad folks evne til at forstå og fortolke lovene, som aldrig giver lige præcis det svar på det problem, man forsøger at løse.

Også evnen til at samarbejde blev testet, idet holdene var sammensat af kadetter med forskellige baggrunde. Det var derfor ikke nok at være ekspert i det retslige grundlag. I stedet lå fokus på at skabe dialog internt i holdene, som måtte tage højde for både sprogbarrierer, kulturelle forskelle og forståelse af selve lovene.

Højt niveau hos danskerne

På trods af sproglige udfordringer var niveauet højt, og de daglige diskussioner bar præg af engagement og forberedelse. Generelt set leverede danskerne en god præstation både fagligt og sprogligt, hvilket også fremgår af konkurrencens resultater. I holdkonkurrencen var danskerne repræsenteret på både 5. og 2. pladsen, mens der også i den individuelle konkurrence blev hævet en dansk 3. plads hjem.

”The spirit of Sanremo”

Hvor dommerne udvalgte vinderne i både den individuelle kategori og holdkonkurrence, var der en tredje pris, som var ude af deres hænder – nemlig ”The Spirit of Sanremo”. Tidligere har instituttet kåret en kadet, som under konkurrence har udvist netop denne spirit i løbet af ugen. I år var det kadetterne og deres holdledere, som skulle stemme på, hvilken person eller hvilket hold, der udviste den rette Sanremo-ånd. Det blev til en flot sejr til de danske kadetter, som med ”The Spirit of Sanremo”-prisen sikrede danskerne et hattrick med placeringer i alle tre konkurrencer.

Stort udbytte

At have deltaget i Sanremo er uden tvivl en oplevelse, jeg sent vil glemme. Kombinationen af social interaktion med andre nationer, samt muligheden for at udfolde og udfordre sin viden inden for krigens love har været rigtig spændende. Denne type konkurrence er god i forhold til at skabe relationer med mulige fremtidige samarbejdspartnere, men giver også træning i at indgå i et internationalt samarbejde, hvor sproglige og kulturelle forskelle ikke må gå i vejen for en fælles opgaveløsning. Både os kadetter og vores teamleader er ikke i tvivl om, at dansk deltagelse i denne konkurrence er værd at fastholde, og deltagelse heri kan helt klart anbefales.