[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Afghanistan, Pakistan og den omkringliggende region står i dag overfor stadigt voksende sikkerhedspolitiske udfordringer, og en forbedring af samarbejdet er en nødvendighed for en fremadrettet, bæredygtig stabilitet.

Seminaret er opbygget med henblik på, at de pakistanske og afghanske deltagere vil skulle bringe deres perspektiver af det indbyrdes forhold frem i lyset samt identificere mulige initiativer, hvor begge parter vil kunne drage fordel af at samarbejde. Seminaret er en del af det danske freds –og stabiliseringsprogram for Afghanistan og Pakistan, hvor Forsvarsakademiet har en koordinerende rolle i forhold til at bygge bro mellem forskere, officerer og embedsmænd på begge sider af grænsen.

Som en del af seminaret vil der også være en lancering af en antologien Regional Stability & Peacebuilding Initiating Reconciliation Between Afghanistan, Pakistan, and Beyond (David Vestenskov red.), som udgives af FAK-forlag. Antologien har bidrag fra Annemarie Peen Rodt og Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet samt Yunas Samad (University of Bradford) og William Maley (Australian National University).

Der er enkelte ledige pladser for interesserede. Forespørgsel om deltagelse samt spørgsmål om seminaret kan rettes til Christian Høj Hansen: de-p03@fak.dk – med angivelse af navn og institutionsforhold.