[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Institut for Sprog og Kultur er en del af Forsvarsakademiet, der ligger på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København. Instituttet beskæftiger sig primært med uddannelsen af sprogofficerer, men gennemfører også forskning i dynamikken mellem kultur og militære operationer. Instituttet beskæftiger sig med analyser, sprogtræning og undervisning internt i Forsvaret.Vores primære geografiske fokusområder er Centralasien, Mellemøsten og Afrika.

Som praktikant vil du blive tilknyttet den fagansvarlige for undervisning i kulturanalyse. Dine daglige opgaver består i assistance til forskning i FN’s fredsbevarende operationer (p.t. MINUSMA i Mali).
Derudover vil du arbejde med planlægning af undervisning samt diverse projektopgaver:
    • assistance med udarbejdelse af undervisningsmateriale 
    • refleksion over pædagogik 
    • litteratursøgning og pensumudvælgelse 
    • bistå med læsning og feedback til studerende på opgaver
    • design af fjernundervisning og overvejelser vedrørende digitale løsninger
    • praktiske opgaver med kopiering, klargøring af udstyr til undervisning m.m. 
    • eventuel gennemførelse af undervisning
    • overværelse af lektioner med henblik på feedback på læringsaktiviteter

Vi tilbyder:
    • akademisk relevante arbejdsopgaver indenfor instituttets ansvarsområde
    • en fagligt udfordrende arbejdsdag
    • et spændende forsknings- og undervisningsmiljø
    • kontakt med ambitiøse studerende
    • projektorienterede arbejdsopgaver
    • mulighed for at skabe personlige og faglige kontakter
    • en hyggelig arbejdsplads i et mindre team af gode kollegaer

Vi forventer at du:
    • er kandidatstuderende på en videregående uddannelse indenfor samfundsvidenskab
    • har interesse for Forsvarets internationale operationer
    • er skarp og analytisk tænkende og har gode formidlingsevner 
    • er glad for at tage initiativ og arbejde selvstændigt
    • kan skrive flydende på dansk og engelsk

Praktikperioden løber fra 01. september 2016 - 31. januar 2017. Praktikken er ulønnet og den gennemsnitlige arbejdstid er 30 timer pr. uge.
Vi skriver en kontrakt med dig om forløbet, og sørger for en fast tilknyttet akademisk vejleder i hele perioden.

Hvordan søger du?
For mere information om instituttet kan du besøge vores hjemmeside http://www.fak-isk.dk/. Ønsker du mere information om stillingen som praktikant, kan du kontakte adjunkt Rikke Haugegaard på telefon: 2555 2270  eller e-mail: isk-mk04@fak.dk. Instituttet er lukket det meste af juli måned, så Rikke Haugegaard kan kontaktes fra 1. august 2016.

Ansøgning inklusive bilag (eksamensbeviser, dokumentation for erhvervsfaring eller udtalelser) indsendes på ovennævnte e-mail. Fristen for ansøgning er fredag d. 19. august  2016.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!