[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Institut for Militærhistorie og Krigsteori er en forsknings- og undervisningsenhed for
 
militærhistorie og krigsteori under Forsvarsakademiet i København. Instituttet deltager i uddannelse af Forsvarets officerer og udfører forskning inden for en bred vifte af emner. Undervisningen og forskningen i 2016 kommer blandt andet til at omfatte brug af de klassiske krigsteoretikere i det 21. århundredes danske forsvar, staff rides og militær læring, det 20. århundredes krige og teorierne om New Wars, dansk militærhistorie efter den kolde krig og Ruslands rolle i krigene i det postsovjetiske rum. Vi har også en række seminarer og konferencer på bedding. Vores faglige tilgang spænder bredt fra konstruktivistisk teori, hverdags- og socialhistorie over strategi- og udenrigspolitik til operationshistorie. Vi arbejder tværfagligt og er både militært uddannede officerer, historikere og samfundsfagsforskere.
 
Vi tilbyder:
• Et inspirerende fagligt miljø, hvor militære og civile fagkundskaber mødes.
• Mulighed for at deltage i fagligt relevante konferencer, møder og interne seminarer.
• Forskningsmiljø med kontakt til andre universiteter og internationale institutter.
• Tilknytning til et af instituttets forskningsprojekter med ansvar for eget delprojekt
• Muligheden for at skabe sig et netværk til forsvaret og civile forskningsinstitutioner.
• Egen arbejdsplads med adgang til Forsvarets bibliotek.
• Deltagelse i instituttets administrative og praktiske arbejde
 
Vi ønsker ansøgere, der:
• Er interesserede i militærhistorie og krigsteorier.
• Har gennemført mindst tre år af deres uddannelsesforløb på en relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
• Har lyst og evner til at kombinere selvstændige forsknings- og udredningsopgaver med mere teambaseret og praktisk arbejde som f.eks. tilrettelæggelse af møder og seminarer.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutchef, Ph.d. Niels Bo Poulsen på telefon 41 32 98 70 eller major Claudia Læssøe på telefon 25 37 49 71 eller ved at besøge vores hjemmeside på www.fak.dk under Institut for Militærhistorie og Krigsteori.
 
Ansøgningsfrist: Mandag den 23. maj 2016
Send din ansøgning pr. e-mail til imk-03@fak.dk. Udover en kort beskrivelse af dig selv og dine interesser inden for historie skal ansøgningen indeholde et CV og en karakterudskrift fra dit studie.