[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet har endnu ikke annonceret det kommende Bataljonskursus, der har planlagt opstart i august 2016. Årsagen til dette er, at der forventes en afgørelse i løbet af april om, hvorvidt rammerne for kurset skal ændres. Kurset vil under alle omstændigheder blive oprettet.

Forsvarsakademiet afventer denne afgørelse og vil hurtigst muligt herefter annoncere kurset og gennemføre eventuelle nødvendige justeringer af selve kurset. De potentielle ansøgere må derfor forvente en forholdsvis kort ansøgningsfrist, men vi forventer stadig at kunne besvare ansøgningerne inden sommerferien.

Evt. spørgsmål kan stilles til kaptajn Michael Ulrich på FIIN-mail: FAK-HO-HF04