[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Mange familiemedlemmer og venner var mødt op på Hærens Officersskole til Hold Pløgers udnævnelsesceremoni.

Chefen for Hærens Officersskole, oberst Kenneth Pedersen bød velkommen og var den første taler. I talen satte oberst Kenneth Pedersen især fokus på, hvorfor Hold Pløger er navngivet efter Jonas Peter Pløger. Premierløjtnant Jonas Peter Pløger faldt i kamp i Afghanistan i 2010. Jonas var som soldat og delingsfører altid 100% professionel og havde gode militære holdninger. Personligt var Jonas en positiv, elskelig og meget energisk person med let til smil. Jonas’ mor, far og bror deltog i udnævnelsesceremonien.
Yderlige talte Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, hvorefter ansættelsesbreve og legater blev uddelt ved Chefen for Forsvarsakademiet, Kontreadmiral Nils C. Wang, Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen og Chefen for Hærens Officersskole, oberst Kenneth Pedersen.Efter ceremonien holdte officersskolen reception, i de flotte lokale på Frederiksberg Slot, for de pårørende til de 46 nyudnævnte premierløjtnanter.

Stort tillykke til alle med udnævnelsen.