[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarschef General Peter Bartram træder snart ind i sit 5. år i embedet, og Forsvaret er mere end halvvejs gennem den indeværende forsvarsforligsperiode. Et forlig, der har medført omfattende forandringer i Forsvaret. Med dette som udgangspunkt vil Forsvarschefen give sin status på Forsvarets tilstand, opgaver og fremadrettede udvikling.
 

Arrangementet finder sted onsdag den 3. februar på Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, Auditoriet i bygning 118, kl. 16.00-17.30

Arrangør: Krigsvidenskabeligt Selskab.

Tilmelding via www.krigsvidenskab.dk
 
For Forsvarets ansatte vil der være mulighed for at se foredraget på FIIN VTC. Opkald skal foretages kl. 15.35-15.50 på virtuelt møderum nummer 11 28 01 70.