[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

De nye projektplaner for forskningen på Forsvarsakademiet ligger nu i oversigtsform for 2016.

Projektplanerne har til hensigt at styrke det interne og eksterne kendskab til Forsvarsakademiets forskning. Ligesom projektplanerne fordrer samarbejde internt såvel som eksternt om konkrete projekter i 2016. Dermed fungerer projektoversigten også som oplæg til fremtidige tværinstitutionelle samarbejder.

Projektoversigten viser både igangværende projekter, der fortsætter ind i 2016 og projekter med opstart i 2016. Desuden, hvor det er muligt, viser oversigten informationer om forventede publikationer, deltagere i projekterne og tidsrammen for projektet.

Find projektplanerne for forskning her.

Der tages forbehold for eventuelle ændringer.