[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Vil du gerne stifte bekendtskab med Forsvarets forsknings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhed? Dekanatet på Forsvarsakademiet søger to praktikanter til efterårssemesteret (1. september 2016 – 31. januar 2017).

Om dekanatet
Dekanatet er en del af Forsvarsakademiet (FAK), der ligger på Svanemøllens Kaserne på Østerbro i København. Dekanatet rådgiver og støtter chefen for Forsvarsakademiet på det forsknings- og uddannelsesstrategiske område og har bl.a. ansvaret for akkrediteringen af Forsvarets diplom- og masteruddannelse (MMS). Dekanatet er også ansvarligt for flere seminarer og deltagelse i aktiviteter på og uden for FAK.

Vi er et mindre kontor, der består af militære såvel som civile medarbejdere med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og kompetencer. Dekanen er foresat for institutterne i fakultetssøjlen på Forsvarsakademiet og Forsvarets Bibliotekscenter.

Om dig og dine opgaver
Dine arbejdsopgaver vil relatere sig til:
- Koordination og udvikling af nationale og internationale projekter og konferencer.
- Udvikling og implementering af projekter omhandlende den sikkerhedspolitiske udvikling i Centralasien og Mellemøsten.
- Ledelsesbetjening, bl.a. gennem møde-forberedelse, -afholdelse og -opfølgning.
- Assistance i forhold til redaktionelt arbejde og researchopgaver.
- Kommunikation med nationale og internationale samarbejdspartnere.

Du opfordres til aktivt at bruge din tid på Forsvarsakademiet til specialisering inden for dit uddannelsesområde, herunder evt. via udarbejdelse af et selvstændigt projekt (praktikrapport eller andet) samt indhentning af inspiration til et specialeemne blandt de mange eksperter, der er at finde omkring dig.

Det er et krav, at du er i gang med en relevant kandidatuddannelse inden for eksempelvis det uddannelsesfaglige eller samfundsvidenskabelige område. Blandt ansøgerne vil der bl.a. blive lagt vægt på engagement, evne til at skifte mellem opgaver og fagligheder samt gode formidlingskompetencer på både dansk og engelsk.

Den gennemsnitlige arbejdstid inklusiv udarbejdelse af selvstændigt projekt er 37 timer om ugen, hvor du skal være indstillet på at arbejde intenst i nogle periode og mere rutinepræget i andre. Derudover er det et krav, at du kan sikkerhedsgodkendes. Praktikken er ulønnet.

Kontakt
For mere information om Forsvarsakademiet kan du besøge Forsvarsakademiets hjemmeside www.fak.dk. For uddybende spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Mette Kongshave på de-07@fak.dk eller 728 17319 eller projektforsker David Vestenskov på de-un03@fak.dk eller 728 17318.  

Motiveret ansøgning inklusiv CV og relevant studiedokumentation sendes til de-07@fak.dk. Ansøgningsfristen er fredag den 3. juni 2016 klokken 1200 men forventning om samtaler i uge 23 eller 24.