[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Foredraget omhandler ”New Russian Warfare” og tager udgangspunkt i de russiske aktiviteter i Ukraine og erfaringerne uddraget deraf. Det baseres bl.a. på tænketankens arbejde med Østeuropa og Foredragsholderens imponerende mange rejser til Ukraine.

Program:
14:00 – 15:00 New Russian Warfare: Erfaringer fra Ukraine.
15:00 – 15:30 Questions and Answers.

Sted: Forsvarsakademiet, Bygning 118, Auditorium.
 
”Lessons learned” fra Ukraine vil danne grundlag for foredraget, hvori Dr. Karber bl.a. vil adressere følgende emner:

• Russian New Generation Warfare
• An Operational Assessment of the Russian War Against Ukraine
• Tactical-Technical Lessons Learned from the Russo-Ukraine War
• Potential Russian Military Options in the Baltic Region
• Combat Modeling and Simulation of Baltic Security
• A Russian Exercise War Plan based upon our work for COMBALDEFCOL.

Dr. Phillip Karber har en Ph.d. i international ret fra Georgetown University og har undervist på samme universitet i bl.a. strategi og udenrigspolitik siden 1978. Han er præsident for The Potomac Foundation, og har fungeret som rådgiver i strategiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål for den amerikanske regering, NATO samt en række andre stater som Tyskland og England. Dr. Karber har bl.a. rådgivet den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan og tidligere britiske premiereminister Margaret Thatcher. Dr. Karber har yderligere et stort kendskab til Rusland og Ukraine, og besøgte sidstnævnte over 10 gange alene i 2015. Læs mere om Dr. Phillip Karber her.

The Potomac Foundation er en non-profit og uafhængig amerikansk tænketank, der beskæftiger sig med bl.a. militære, økonomiske og sikkerhedspolitiske emner. Tænketanken har deltaget aktivt i de østeuropæiske og tidligere Sovjetlandes arbejde for reintegration med Vesten. The Potomac Foundation har ydet støtte og forberedelse for landene ift. til indtrædelse i NATO, ved afholdelse af over 1000 træningsforløb, med ledere fra pågældende lande. Den beskæftiger sig yderligere med at udarbejde og afholde forskelige øvelser, scenarier og simulationer, såkaldte ”Wargames” for både regeringer og private aktører. Tænketanken leverer analyser og policy briefs, afholder workshops samt konferencer mv. Læs mere om The Potomac Foundation her.

Tilmelding senest d. 4. marts: E-mail: imk-p06@fak.dk
Anders Theis Bollmann (+45 50 43 23 68)
Forsvarsakademiet, Institut for Militærhistorie og Krigsteori