[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

- Dette er en festdag!
 
Chefen for Forsvarsakademiet kontreadmiral Nils Wang var selv mindst lige så stolt, som sine nu tidligere masterstuderende, da han overrakte ni officerer uddannelsesbeviser for en velgennemført Master i Militære Studier. For dagen markerede samtidig transformationen fra det tidligere stabskursus til Master i Militære Studier.
 
Master i Militære Studier adskiller sig markant fra det tidligere fuldtids stabskursus. Rammerne er meget anderledes med blended learning, studier i forbindelse med havende tjeneste og tilstedeværelsesperioder i alle dele af landet.
 
Derfor benyttede chefen også lejligheden til at sige tak til både familier og chefer, som alle har skullet vende sig til den nye form.
 
- Der er ingen tvivl om, at det for jer alle, om I er studerende, familie eller chefer, har været udfordrende at balancere sammenhængen mellem den komplekse dagligdag, som Forsvaret opererer i, de familiemæssige hensyn og ressourcerne til at gennemføre og tilegne sig læringen ved et så krævende studie som Master i Militære Studier. Men der er tilsvarende heller ingen tvivl om, at netop den komplekse hverdag og den erfaring, I møder op med, giver det bedste grundlag for, at I både kan relatere jeres nyerhvervede viden til jeres praksisfelt og reflektere over denne kobling, sagde Nils Wang blandt andet.
 
De ni officerer er de første, der kan kalde sig master i Militære Studier, men absolut ikke de sidste. Yderligere cirka 120 masterstuderende er på vej igennem studierne samt cirka 20 enkeltmodulsstuderende, og på det kommende optag forventes ca. 40 studerende og op til 15 enkeltmodulsstuderende.
 

Legat til bedste masterprojekt

Efter overrækkelsen af eksamensbeviserne, tog uddannelseschef Alan Damm ordet og uddelte Forsvarsakademiets legat til videregående officersuddannelser til det bedste masterprojekt i efterårssemesteret 2016. Legatet på 5000 kr. blev uddelt til major Kristensen, som havde skrevet masterprojektet ”At skabe det anderledes og uventede – Innovation i rammen af specialoperationer”.
 
I begrundelsen for legatet står bl.a. ”Problemstillingen fremstår aktuel og nyttig for den ledelsesmæssige praksis i relation til Special Opreation Air Task Group (SOATG) og spørgsmålet om fremtidig specialoperationskapacitet.”