[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Flyvevåbnets Officersskole blev i 2014 organisatorisk lagt ind under Forsvarsakademiet sammen med de to øvrige officersskoler. I denne uge rykker Flyvevåbnets Officersskole også fysisk ind på Svanemøllen Kaserne, hvor Forsvarsakademiets stab, institutter og sprogofficersskolen også holder til.

- De seneste års omlægninger i organisation og uddannelsessystem har betydet, at det ikke mere giver mening at have skolen liggende i Jonstruplejren i Ballerup. Vi – og kadetterne – vil få meget mere glæde af at komme ind på Forsvarsakademiet i et værnsfælles miljø, hvor vores faglærere og meget af administrationen bor”, siger chefen for Flyvevåbnets Officersskole oberst Hans Christian Enevold.

Flyvevåbnets Officersskole flytter ind på Forsvarsakademiet i samme bygning (38) som Center for Luftoperationer, som leverer størstedelen af den operative undervisning til Officersuddannelsen for Flyvevåbnet, og det kan give et stærkere fagligt fællesskab mellem lærere og kadetter. Staben placeres på 3.etage i bygning 38 og indledningsvis undervises Klasse DUSTER (GRO) på 1. etage. Undervisningen af Flyvevåbnets Videreuddannelseskurser påregnes ligeledes at foregå samme sted efter sommerferien.

Flyvevåbnets Officersskoles flytning er første skridt i retning af visionen om at samle alle officersskolerne og danne et fælles campusmiljø, der skal bidrage til ”Forsvarets sammenhængskraft og operative effektivitet”, som der står i Forsvarsakademiets strategi. 

Flyvevåbnets Officersskoles nye adresse er:


Flyvevåbnets Officersskole
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø