[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det var en festdag, da de to første Masters i Militære Studier kom ud fra deres specialeforsvar. Master i Militære Studier, der er en del af det nye uddannelsessystem i Forsvaret, er en forskningsbaseret videreuddannelse for officerer og ansatte i Forsvaret, der ønsker stillinger på højeste ledelsesniveau i Forsvaret. Uddannelsen udbydes ved Forsvarsakademiet med studiestart hvert år i august. 

Efter deres specialeforsvar blev de netop færdiguddannede ønsket tillykke af Kontreadmiral Nils Wang, chef for Forsvarsakademiet, og fik rosende ord og et glas champagne med på vejen. På Master i Militære Studier lægges der særligt vægt på evnen til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger - og begge har klaret uddannelsen flot. Master i Militære Studier er et deltidsstudie, og foregår primært som Blended Learning, og det er først og fremmest det, der gør, at mange synes, at det kan være hårdt at tage uddannelsen.

"Det har været lidt en udfordring at tage uddannelsen, men det er selvfølgelig samtidig et privilegie at man kan studere mens man har et arbejde. Man har naturligvis lige skullet prioritere, men der er den fleksibilitet indbygget i studiet, at man selv kan give den gas, når der er tid, og trække lidt fra, når der ikke er så meget tid. Det faglige niveau har været højt, og det er meget lærerigt, at man er sammen med alle tre værn og lærer noget fra dem os", Claus Scmidt (t.v.).

"Det har været lidt hårdt at tage uddannelsen. Måske det også lidt skyldes, at vi er de første forsøgskaniner, der har skullet bane vejen for, hvad der muligt - hvor meget man kan læse og samtidig være 'hjemme' på jobbet. Men når det så er sagt, så har der jo også været lidt mere fleksibilitet, fordi vi er de første, så der har været fordele og ulemper. Jeg har siddet en del derhjemme og studeret, og derfor er det ikke gået så meget ud over familien, nærmest tværtimod, kun lige når jeg har været helt fordybet har jeg måske været lidt fjern". - Jon Søgaard Kristensen (t.h.). 
 
Vi ønsker alle syv nyuddannede stort tillykke!