[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Udgivelsen af festskriftet "For fede, for gamle og for dårligt uddannede?" sker i anledning af Clemmesens pension, men ingen, der kender ham, tror pensioneringen vil få en påviselig effekt på hans læsning og skrivning.

Sådan skriver chef for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang i forordet til skriftet.

Clemmensen har igennem sine 50 år i Forsvaret nemlig været særdeles aktiv, hvilket udgivelsen overblik over, og det er svært at forestille sig, at Clemmensens med hans produktion på over 250 bøger, artikler og debatbidrag helt skulle stoppe med at skrive om militære forhold. Festskriftet præsenterer læserne for et udvalg af hans tekster.

Om den kontante titel på festskriftet skriver Nils Wang:

"Det er muligt, at journalisten spidsvinklede denne bogs hovedpersons karakteristik af danske soldater som værende ”generelt for fede, for gamle og for dårligt uddannede” i Jyllandsposten i 2003, men udsagnet, og dermed overskriften på dette skrift, er karakteristisk for Michael H. Clemmesens særdeles direkte kommunikation og urokkelige tro på, at militære og strategiske emner kræver en åben og offentlig diskussion. Uanset at Forsvaret siden da i betydelig grad har strammet sundheds- og idrætskravene til medarbejderne samt løftet uddannelserne, deler den slags udtalelser vandene i Forsvaret og udenfor".

Du kan læse festskriftet "For fede, for gamle og for dårligt uddannede?" her