[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I foråret 2016 udbød Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse en åben projektkonkurrence for en helhedsplan for Svanemøllens Kaserne i København.

Målet for projektkonkurrencen var at få bud på, hvordan kaserneområdet kan udvikles, så bebyggelsesgraden kan øges i fremtiden, herunder så et evt. nyt domicil for Forsvarets Efterretningstjeneste kan placeres her. I relation til Forsvarsakademiet er der i helhedsplanen lagt op til et indbydende campusmiljø, som kan understøtte en samling af alle Forsvarets officersskoler på kasernen.

Dermed kan der skabes en lokalplan for hele området, der skaber de bedst tænkelige rammer for en samlet skolestruktur, der igen kan skabe en større samhørighed i Forsvaret på tværs af de tre værn.

- Visionen for Forsvarsakademiet er at skabe en ramme omkring uddannelserne, der fremmer gensidig respekt og sammenhold mellem officererne i de tre værn, og som gør det meget nærværende, at det netop er SAMMEN, vi skal kæmpe for fællesskabet og de centrale værdier som vores samfund hviler på, siger Nils Wang, som glæder sig over, at den netop gennemførte flytning af Flyvevåbnets Officersskole er første skridt i den retning.

Projektkonkurrencen blev vundet af arkitektfirmaet PRIMUS arkitekter og STED by- og landskabsarkitekter.
Med en ny helhedsplan for Svanemøllen Kaserne kan Forsvaret og Københavns kommune nu gå i gang med at planlægge den endelige lokalplanlægning for området.

Læs mere om konkurrencen på Forsvarets Ejendomsstyrelses hjemmeside.