[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet er blevet optaget i Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN), og det åbner for at Forsvarsakademiets ansatte nu kan blive medlemmer.

DUN er en tværgående universitetspædagogisk organisation med det formål at fremme viden og kompetence inden for alle former for universitetsundervisning. Gennem en række aktiviteter søger DUN at samle undervisere, undervisningsudviklere og forskere til videndeling, erfaringsudveksling og idéudvikling på det universitetspædagogiske område.

Det er gratis at melde sig ind i DUN for FAK ansatte. Man melder sig ind ved at udfylde indmeldelsesformularen på www.dun-net.dk.