[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Forsvarsakademiet udbyder en række FLEX-moduler, som giver de studerende mulighed for at fordybe sig i særlige emneområder inden for de militære kernefag. FLEX-modulerne er en del af den akkrediterede Master i Militære Studier på kvalifikationsramme 7 (Master/Kandidat niveau).

Undervisningen finder sted fra februar 2017 til ultimo juni 2017, og du kan vælge mellem syv forskellige moduler. Læs mere om de enkelte moduler ved at klikke på nedenstående:

  • Værnsfælles Videregående Efterretningsuddannelse
  • Cyberspace Operations & Cyber Warfare
  • Special Operations as a Possible Strategic Instrument
  • Militær ledelse som kommunikation
  • Forsvarets styring
  • Doktrinudvikling og operationskunst fra et militærhistorisk og krigsteoretisk perspektiv
  • Component Campaign Planning


Optagelseskriterier

Har akademisk niveau svarende til bachelor/diplom-niveauet samt relevant erhvervserfaring fra Forsvaret eller anden institution/virksomhed. For ansatte i Forsvaret skal ansøgningen godkendes af nærmeste chef, som også tilkendegiver ansøgerens studieegnethed. I de tilfælde, hvor der er ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund kan Forsvarsakademiet vurdere disse og træffe individuelle afgørelser, der muligvis kan kompensere for dette.

Praktisk information
Det er muligt at få overført gennemførte FLEX-moduler ved optagelse på den samlede Master i Militære Studier.

FLEX-modulerne gennemføres som blended learning og på forskellige lokationer i tilstedeværelsesperioderne.

For militært ansatte gælder, at når tilstedeværelse finder sted på Svanemøllens Kaserne, afholder deltagerne selv udgifterne til time- og dagpenge, indkvartering og transport til og fra tjenestedet. På internatophold afholder Forsvarsakademiet udgifterne til kost og logi, deltageren afholder udgifter til transport samt evt. time- og dagpenge, med fradrag af måltider. Deltagelse i FLEX-modulerne er arbejdstidsneutral.

For ansøgere der ikke er ansat i Forsvarsministeriets koncern, skal der betales en kursusafgift på 5500 DKK, samt udgifter til transport, indkvartering ved Svanemøllen Kaserne mv., mens Forsvarsakademiet afholder udgifter til kost og logi på internatophold.

Det nærmere indhold af de enkelte FLEX-moduler fremgår af modulbeskrivelserne – se ovenfor.

Der er til alle FLEX-moduler krav om tilstedeværelse i alle tilstedeværelsesperioderne.

Ansøgningsfrist
12. december 2016

Vejledning til ansøgning
Når du ansøger, skal du skrive en kort motivation for din ansøgning samt vedhæfte C.V.

Der kan angives én 1. prioritet og én 2. og én 3. prioritet. Ønsker du at gennemføre flere moduler skal du ansøge én gang for hver 1. prioritet. Det påhviler ansøgeren at sikre sig, at der ikke er tilstedeværelse samtidigt på de ansøgte moduler. Du kan se tilstedeværelsesdage i modulbeskrivelserne.

Der kan rettes/tilføjes frem til den 12. december 2016, hvor deadline for tilmeldinger er. Herefter er der lukket for tilmelding.

Husk ved angivelse af e-mail, at dette skal være en internet e-mail-adresse.

Du finder ansøgningsskema til FLEX-moduler F2017 her.

Du kan forvente svar på din ansøgning ultimo december 2016.

Hvis der ikke er ansøgere nok til et modul, forbeholder Forsvarsakademiet sig ret til at aflyse modulet.

Yderligere informationer
Kontaktinformation til de modulansvarlige fremgår af modulbeskrivelserne, og du er velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål til modulet. Har du spørgsmål af praktisk eller generel karakter, kan du kontakte overassistent Sascha Hedberg på telefon 25 55 22 04, eller U-10@fak.dk.

Forsvarsakademiet opfordrer alle til at søge!