[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den nyudnævnte premierløjtnant fra Flyvevåbnets Officersskole premierløjtnant Nørgaard modtog i dag, fredag den 4. november, Dronningens Æresdolk som tegn på et særligt højt eksamensgennemsnit.

Æressabel og -dolk er en gammel tradition på Forsvarets officersskoler.
Dolken gives til en kadet, der under uddannelsen har opnået et karaktergennemsnit på mindst 11,4. Den blev overrakt personligt af Hendes Majetæt Dronningen, da de nyudnævnte officerer blev fremstillet på Fredensborg.  
 
- Jeg er naturligvis meget beæret, fortalte premierløjtnanten efter modtagelsen. - Det er selvfølgeligt helt specielt, at modtage æresdolken, det er en af den slags traditioner, som er med til at gøre Forsvaret til noget særligt, sagde premierløjtnant Nørgaard.

 
 Chefen for Flyvevåbnets Officersskole OL H.C. Enevold holdt tale for sine nyudnævnte kadetter, herunder til modtageren af æresdolken premierløjtnant Nørgaard. Foto: FAK.
Efter overrækkelsen af dolken kørte de nyudnævnte officerer til Kastellet, hvor der var kranselægning ved monumentet for Danmarks faldne og en afsluttende frokost, inden de unge officerer satte kursen ud til en karriere i Flyvevåbnet.

 
Dronningens dolk

Dronningens sabel eller dolk gives til de kadetter i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, som scorer mindst 11,4 i karaktergennemsnit under officersuddannelsen. Dolken er indgraveret med rigsvåbenet, Dronningens monogram og kadettens navn.