[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Master i Militære Studier er Forsvarets højeste lederuddannelse og forbereder de studerende på at varetage stillinger på højeste ledelsesniveau. På Master i Militære Studier lægges der særligt vægt på at udvikle den studerendes evne til at analysere, vurdere og træffe beslutninger, der omhandler operative, strategiske, ledelses- og styringsmæssige problemstillinger.

Formålet med Operations- og Føringsuddannelsen er at give officerer i Hæren og Hærhjemmeværnet en uddannelse med henblik på at kunne bestride landmilitære stillinger i operative stabe ved nationale og multinationale divisions- og korpshovedkvarterer.

Både Master i Militære Studier og Operations- og Føringsuddannelsen gennemføres som ”blended learning” ved en vekslen mellem tilstedeværelsesperioder og distancelæringsaktiviteter. Tilstedeværelsesperioderne vil som hovedregel blive gennemført på Forsvarsakademiet (København), men der vil også blive benyttet andre militære etablissementer i Danmark. 


Om dig


Du skal være motiveret for personlig og faglig udvikling, og med din erfaring og forudgående akademiske baggrund fra officersuddannelsen eller andre uddannelser skal du aktivt bidrage til den samlede læring på uddannelsen. Du skal være indstillet på, at din deltagelse, interaktion og sparring med medstuderende, lærerne samt din arbejdsplads er en væsentlig del af at opnå resultater samt at skabe et motiverende og engageret studiemiljø.

Under uddannelsen skal du:

  • Indgå i flere forskellige sammenhænge, studiegrupper m.m., hvilket fordrer samarbejde og planlægning,
  • definere dele af indholdet af din master ud fra interesse og eget vurderet behov, hvilket kræver motivation og selvindsigt,
  • håndtere din samlede studieportefølje samt koordinere dine samlede ressourcer i forhold til studiet, familien og dit job, hvilket kræver planlægning, fleksibilitet samt aktiv styring og
  • trives med at være en del af et højt fagligt og akademisk miljø (på kvalifikationsramme niveau 7 (master- og kandidatniveau)), hvor selvstændighed og initiativ medvirker til, at du når egne fastsatte mål og ambitioner for uddannelsen.


Du kan læse mere om og søge uddannelserne her

 

Ansøgningsfristen er d. 25. november 2016