[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Bataljonskurset udvikler dine kompetencer, så du kan virke som militær chef for en underafdeling og som junior stabsofficer på bataljonsniveauet.
På kurset lærer du bl.a. at vurdere og træffe beslutninger i forbindelse med ledelses- og føringsmæssige problemstillinger, anvende dansk doktrin for bataljonskampgruppen inden for alle indsættelseskategorier og anvende de teoretiske ledelsesmodeller, der bruges i en underafdeling i Hæren.
Kurset henvender sig til alle tjenestegrene i Hæren, men du bør være en rutineret M312 med erfaring som delingsfører og/eller næstkommanderende i en underafdeling. Samtidig skal du være uddannet på HRN C2IS ved indtræden på kurset.

Bataljonskursus forår 2017 starter 2. januar og varer frem 23. juni i en blanding af fjernundervisning og tilstedeværelse.

Læs mere om kurset og tilmelding her