[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

"Det er normalt at møde holdninger til akkreditering som er baseret på antagelser der slet ikke har hold i virkeligheden". Sådan skriver Anders Puck, der tidligere har arbejdet med akkreditering i Dekanatet på Forsvarsakademiet, i en artikel på Krigsvidenskab.dk, og fortsætter:

"Et eksempel på en sådan myte er Michael H. Clemmensens stærke kritik af den civile akkreditering af MMS i del 3 af hans essay om den videregående officersuddannelse, som i store træk må siges at være baseret på forestillinger om akkreditering, der er trukket ud af den blå luft. Det er afgørende, at vi får hævet debatten op over dette niveau, så vi ikke risikerer at fremtidige uddannelsesstrategiske valg bliver truffet på et forkert grundlag".

I artiklen går Anders Puck i dybden med, hvad akkreditering er. Ambitionen er at lave en komplet gennemgang af hvad akkrediteringskravene er – og hvad de ikke er. Desuden behandler han nogle af de væsentligste argumenter for og imod akkreditering.

Læs hele artiklen på www.krigsvidenskab.dk