[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Afghanistan: Lessons Learned
Tema-arrangement på Hærens Officersskole
Riddersalen, Hærens Officersskole
12. maj 2016, kl. 10.30-14.30
 

Vejsidebomber, ekstreme klimatiske forhold, sammenblanding af uskyldige civile med militære modstandere uden kendetegn, enorme logistiske udfordringer, benhårde kampoperationer. Det har i perioder været hverdagen for de 9.559 danske soldater, der har været udsendt i Afghanistan i årenes løb – nogle endda flere gange. 43 betalte med livet, mindst 211 blev alvorligt såret. Rundt regnet 11,5 milliarder kroner er der ifølge forsvarsministeriet blevet brugt til den militære indsats. Hertil kommer godt 3,5 milliarder kroner i udviklings- og humanitær bistand til Afghanistan. Alt i alt den største og blodigste danske krigsindsats siden 1864.
 

Men hvad har vi lært af krigen i Afghanistan (og af krigene i Irak, Libyen og ex-Jugoslavien) og hvad har især Hæren lært? På hvilken måde har det danske forsvar og den danske Hær ændret sig som følge af krigsindsatsen? Kan det høje niveau, man har opnået i forhold til professionaliseringen af danske militære styrker holdes, når missionen i Afghanistan ikke længere virker som motiverende faktor? Og hvor meget af det, vi har lært, kan vi bringe med videre til fremtidens indsættelser i verdens uroplagede egne, fremtidens krige? Til at give deres bud på disse mange spørgsmål har vi indbudt en række folk med ekspertise på hver deres felt.

  

Program

10.30 – 10.40 Velkomst
Chef for Hærens Officersskole, Oberst Kenneth Pedersen
 

10.40 – 10.50 Dagens program
Ph.d. Jørgen Staun, Adjunkt på Hærens Officersskole
 

10.50 – 11.10 Holger K. Nielsen
Mangeårig Folketingspolitiker for Socialistisk Folkeparti (SF), og tidligere minister. Bl.a. udenrigsminister fra december 12 til februar 14, perioden efter danske kampsoldater havde forladt Helmand.
Holger K. Nielsen skal tale om, hvad man i det politiske establishment i Danmark har lært af de mange krige, Danmark har deltaget i siden Den Kolde Krigs ophør.

 
11.10 – 11.30 Professor Sten Rynning
Leder af Center for Warstudies, Syddansk Universitet (SDU)
Sten Rynning skal tale om hvad Danmark og NATO har lært om stabiliseringsoperationer, nationbuilding, det såkaldte ”comprehensive approach” og hvad krigsdeltagelse har betydet for Danmark på strategiske niveau.
 

11.30 – 11.45 Pause
 

11.45 – 12.05 Major Rune Friis
Lærer i taktik ved institut for militære operationer
Rune Friis skal tale om, hvad vi har lært på det taktiske og strategiske niveau i forhold til dansk doktrin og counterinsurgency operationer i Afghanistan.

 
12.05 – 12.25  Major Thomas Jellesmark
Sektionschef officersuddannelser Institut for Ledelse og Organisation
Thomas Jellesmark skal tale om ledelse i krig og hvad vi har lært om ledelse af mænd i kamp i counterinsurgency operationer under den danske indsats i Afghanistan.

 
12.30 – 13.15 Frokost (No host)

 
13.15 – 14.30 Paneldebat og spørgsmål fra salen (Ordstyrer: Jørgen Staun)

 

Tilmelding sker hos Jørgen Staun på ifs-11@mil.dk.

Bemærk: Chatham House Rules (citater skal godkendes af den man citerer).

Påklædning for militært ansatte M/69