[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Den 14. november 2014 besluttede de politiske partier bag den danske Afghanistan-indsats at gennemføre en erfaringsopsamling af den danske samtænkte Afghanistan-indsats fra 2001-2014, hvor Danmark deltog i den NATO-ledede ISAF-mission.

Resultatet af denne erfaringsopsamling foreligger nu og præsenteres i dag den 9. juni på en offentlig konference i Folketingets Landstingssal.
 
Erfaringsopsamlingen består af tre delrapporter:

Delrapport 1 ”Internationale erfaringer med at skabe sammenhæng i indsatserne i Afghanistan 2001-2014”, udarbejdet af DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier

Delrapport 2 ”Rapport om erfaringer fra gennemførelsen af udviklingssamarbejde i Afghanistan”, udarbejdet af konsulenthuset Landell Mills

Delrapport 3 ” Erfaringer fra den samtænkte indsats i Afghanistan 2001-2014: Forsvarets stabiliserings- og CIMIC-projekter”, udarbejdet af Forsvarsakademiet
 
Sikkerhedssituationen afgørende for stabiliseringsprojekterne
Forsvarsakademiets Delrapport 3 ”Erfaringer fra den samtænkte indsats i Afghanistan  2001-2014: Forsvarets stabiliserings- og CIMIC-projekter”  er skrevet af oberstløjtnant Steen Bornholdt Andersen, specialkonsulent Niels Klingenberg Vistisen og forskningsassistent Anna Sofie Schøning, og giver en kortfattet opsamling af de danske erfaringer med de såkaldte CIMIC-projekter samt erfaringer fra de stabiliseringsprojekter, som blev udført i samarbejde mellem Forsvaret og Udenrigsministeriet.

 
Delrapporten viser bl.a., at sikkerhedssituationen utvivlsomt var ”den væsentligste enkeltfaktor for udførelsen af stabiliseringsprojekter og deres effekt. Og netop sikkerhedssituationen medførte, at banale forhold som transportkapacitet fik en direkte og negativ indflydelse på projekternes succes og levedygtighed.”

 
Overordnet ser forfatterne dog, at de samtænkte projekter og CIMIC-indsatsen i Afghanistan ”i det mindste på kort sigt har bidraget til lokal stabilisering”, som de skriver i indledningen. Men der er også mulighed for forbedringer, bl.a. i forhold til måden de militære enheder opstilles, uddannes og deployeres på, og den procedure, som finder sted ved Udenrigsministeriets rekruttering af rådgiverne, som ”ikke altid er givet de bedste muligheder for at opbygge gode relationer forud for mødet i missionsområdet.”

Læs mere om erfaringsopsamlingen på DIIS hjemmeside, Forsvarsministeriets hjemmeside og Udenrigsministeriets hjemmeside.

Alle rapporterne kan findes i en engelsk version på Forsvarsakademiets engelske side.