[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Inden for rammerne af det sproglige samarbejde i NORDEFCO arrangeres der den 14. - 15. juni for første gang et seminar for alle, som i militær sammenhæng underviser i det, man på fagsprog kalder LSP – Languages for Specific Purposes. Vært for seminaret er Forsvarsakademiets Institut for Sprog og Kultur.

Hovedtaleren er Elizabeth A. Thomson fra Centre for Defence Research ved Australian Defence College i Canberra. Hun forsker i socio-lingvistik og interkulturel kommunikation i forsvarssammenhænge, og er medforfatter og redaktør på én af de få faglige publikationer, som omhandler fremmedsprogs betydning i en militær kontekst, Languages in Uniform (2015).

Fire nordiske forvarsakademier er repræsenteret
I tillæg til Thomson, vil hvert af deltagerlandene, Sverige, Finland, Danmark og Norge, fremlægge eget arbejde relateret til temaet for seminaret, der er behovsanalyse i undervisningen i fremmedsprog med militære formål (The Role of Needs Analysis in Teaching Foreign Languages for Military Purposes). Den danske oplægsholder er Gro Frølund, Institut for Sprog og Kultur.

Netværk er vigtigt
Allan Juhl Kristensen, leder af Engelsk og Test ved Institut for Sprog og Kultur, mener, at selv om temaet for konferencen er interessant og vigtigt i sig selv, er det mindst lige så vigtigt, at deltagerne får mulighed for at knytte kontakter til andre, som også underviser militært personel i sprog. De sprogfaglige miljøer er i forsvarssammenhæng små i hvert enkelt land, og gennem diskussion og udveksling med kolleger kan vi opnå værdifulde synergier, både ved at få indblik i, hvilke erfaringer man har gjort sig andre steder, og ved at dele egne refleksioner og kompetencer, siger han.

- Konkret kan det åbne op for muligheden for at dele undervisningsmateriale, anvende hinanden som gæsteforelæsere og censorer i forbindelse med eksamensafvikling, samarbejde om forsknings- og udviklingsprojekter og artikelskrivning, eller slet og ret at have nogen at ringe til, og hvis man er stødt på et problem. Til de formål har det stor værdi, at der skabes stærke netværk og kontakter på tværs af de nordiske lande blandt kolleger, som kender konteksten, og som er specialister i militært sprog.

Veletableret nordisk samarbejde
- Hvad testning af engelsksproglige færdigheder iht. NATO STANAG 6001-standarden angår, har vi allerede et veletableret samarbejde i rammen af NORDEFCO, fortsætter Kristensen. - Det er de nationale POC-er for testning, som har taget initiativ til, at seminaret gennemføres. FAK danner således ramme om det første af slagsen, og bliver det en succes, håber arrangørerne fremadrettet at kunne invitere kolleger fra de baltiske lande også.