[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I de nye officersuddannelser vil de studerende have en væsentlig anderledes baggrund end tidligere. Nogle vil have en længere militær karriere bag sig som befalingsmand med en akademiuddannelse, og andre vil komme med forskellige typer af bachelor- og professionsbacheloruddannelser. Til gengæld vil ingen komme direkte fra gymnasiet, hvilket tidligere var det mest normale.

Det stiller krav til FAK om at gøre nogle ting anderledes end tidligere. For at håndtere denne udfordring har FAK gjort deltagerforudsætninger i officersuddannelserne til et pædagogisk indsatsområde i 2016, og i den forbindelse afholdes en udviklingsdag om emnet den 7. marts klokken 0830-1200. Arrangementet finder sted i Bageriet på Kastellet. Invitationer er udsendt på FIIN, og deltagelse kræver tilmelding. Kontaktperson om udviklingsdagen er Anne-Marie Sikker Sørensen, de-03@fak.dk.