[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]Uddannelseskonferencen skal ses som et bidrag til den videre udvikling af uddannelserne i forsvaret gennem videns- og erfaringsdeling samt etablering af netværk.

Konferencen vil blive gennemført dels i plenum, dels i to workshopperioder.
Med uddannelseskonferencens overordnede rammer vil der løbende være
mulighed for sparring og drøftelse. Ikke mindst i de mange workshops vil der være mulighed for dialog og aktivitet.

Teknologiens muligheder er et område, der fortsat er behov for at sætte fokus på som en naturlig del af vores uddannelser og kompetenceudvikling. Der er derfor også denne gang workshops, hvor det er på agendaen.

Vi vil også gerne vise nogle af de elektroniske værktøjer og produkter, der kan blive relevante for kommende uddannelsesudviklere – så derfor opfordrer jeg alle til at få så meget som muligt ud af ”FU Cafeen” på ”Torvet”.

Som tidligere år, har vi forsøgt at imødekomme ønsker og forslag fra myndighederne om emner, der er relevante for konferencen. Tak for alle bidragene og tak til de af jer, der giver indlæg eller har tilbudt at gennemføre en workshop.

Som et indspark ”udefra” har vi i år inviteret Professor Lars Qvortrup, Ålborg Universitet, som vil give et indlæg om ”Læringsledelse”.

Workshops
I både workshopperiode 1 og 2 er der en workshop ”Instruktørvirke i Forsvaret”, som er af 90 min. varighed. De øvrige workshops er af 40. min varighed. Med de parallelle spor vil alle få mulighed for at deltage i mange forskellige workshops. De forskellige Workshops har et begrænset antal deltagerpladser – dette gælder for både workshopperiode 1 og 2, hvilket primært er dimensioneret af lokalets størrelse og indretning.

Ved ankomst bedes du tilkendegive hvilke workshops du vil deltage i.

Uddannelsesprisen
Vi glæder os også til at overrække Forsvarsakademiets Uddannelsespris 2015.

Læs om ”De Fem Nominerede” i den separate folder, og husk at stemme på din favorit i løbet af konferencens første dag.

Vel mødt – god fornøjelse
På vegne af PFU / FAK
Helge Frøsig-Jørgensen