[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Det er med glæde, at jeg endnu en gang kan byde velkommen til Forsvarsakademiets ”Temadage om Fjernundervisning”. Det er nu femte gang, vi samler så mange fra Forsvarets enheder, der har interesse for fjernundervisning på den ene eller den anden måde, hvad enten det er som uddannelsesansvarlig, som uddannelsesplanlægger eller som udvikler inden for området.

Formålet med Temadagene er at understøtte den løbende udvikling af Forsvarets uddannelser og sætte fokus på teknologiens muligheder, som en naturlig del af vores uddannelser og kompetenceudvikling. Derfor byder Temadagene på en række eksempler på, hvordan fjernundervisning kan udmøntes i praksis. Såvel eksterne som interne oplægsholdere vil øse af deres erfaringer, som jeg håber vil give inspiration til det videre arbejde. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til at fylde rammerne for Temadagene ud.

Vi har tilstræbt at sætte et alsidigt program sammen, så der vil være noget for alle. Der vil være både fælles plenumindlæg, 7 forskellige workshops og valgfrihed af plenumindlæg på temadagenes anden dag.

Jeg håber, du vil benytte Temadagenes overordnede rammer til aktiv dialog og sparring. Der vil ikke mindst i de mange workshops blive lagt op til dialog og aktivitet.

Der vil være 7 forskellige workshops som gennemføres parallelt. 5 af disse workshops er af kortere varighed, som giver mulighed for at deltage i flere forskellige workshops. De forskellige Workshops har et begrænset antal deltagerpladser, så efter registreringen vil du blive bedt om at tilkendegive, hvilke workshops du gerne vil deltage i.

Som tidligere år byder Temadagene også på et FU-Torv. Jeg vil gerne opfordre dig til at se, hvad der præsenteres på torvet.
Sidst men ikke mindst vil jeg opfordre til, at du benytter pauserne til at  ”netværke”, så vi sammen kan give fjernundervisningen i Forsvaret et yderligere løft.

God fornøjelse!

Helge Frøsig-Jørgensen
Institutchef

 


 

Klik ind på www.fels.dk/FUTEMA