[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

I uge 27 gennemførte man på Flyvevåbnets-, Hærens- og Søværnets Officersskole udnævnelser. Hermed sluttede op imod 5 års skolegang for kadetterne og de er nu overdraget til Værnsfælleskommando, hvor de skal gøre tjeneste som hhv. løjtnanter og premierløjtnanter. Også et nyt russisk-hold fra Sprogofficersuddannelsen er klar til tjeneste som løjtnanter.

Se billeder fra udnævnelserne nedenfor eller klik ind på skolernes facebooksider(Flyvevåbnets Officersskole, Hærens Officersskole, Søværnets Officersskole og Sprogofficersuddannelsen).