[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Konferencen satte fokus på maritim sikkerhed og Danmarks rolle som søfartsnation. Forskere, officerer, branchefolk og politikere indtog én efter én podiet, for at give deres besyv med på trends og udfordringer som det maritime erhverv.

Se oplæg fra konferencen her, eller find en playliste med alle oplæggene her

Introduktion ved Kontreadmiral Nils Wang, Chef for Forsvarsakademiet

Trends og deres konsekvenser, set i maritim kontekst, ved Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Kontorchef Forsvarsministeriet

Søværnet som værktøjskasse for nuværende og fremtidige opgaver, ved Kontreadmiral Frank Trojahn, Chef for Marinestaben

Maritim Sikkerhed – Erhvervslivets forventninger, ved Anne H. Steffensen, Adm. direktør Danmarks Rederiforening

Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske positions betydning, ved Lektor, Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet

Konferencen satte mange tanker i gang hos tilhørerne. En af dem var Marie Krarup (MF, Forsvarsordfører), der havde ryddet dagens kalender for at deltage fra konferencens start.

- Som tidligere reserveofficer har jeg haft utrolig stor kontakt med Hæren og ikke så meget med Søværnet. Derfor var SEAPOWER.DK en rigtig god mulighed for at lære noget. Frank Trohans (chef for Marinestaben) briefing var utrolig vigtig. Han gav et klart overblik over, hvad Søværnet formår netop nu. Det var jo guld værd, så det er noget jeg skal have med i baghovedet, så jeg kan stille de rigtige spørgsmål, når vi går i gang med de næste forligsforhandlinger, sagde Marie Krarup (MF, Forsvarsordfører), som efter konferencen var utrolig positiv over konferencen og syntes det havde været en lærerig dag.