[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Flex-modulet er en del af Operations- og Føringsuddannelsen og har derfor allerede 11 deltagere fra hæren, som indtræder på modulet efter at have gennemført Advanced Land Operations (ALO). Formålet med kurset er operativ
planlægning på component niveauet, i rammen af det værnsfælles, hvorfor kursusledelsen håber at kursister fra alle værn vil melde sig til modulet.

- Vi håber at kurset kan tiltrække kursister fra alle tre værn, da det giver mulighed for øget dialog og læring omkring component niveauet i den jointe ramme, siger chef for Center for Landmilitære operationer oberstløjtnant Susanne Lund.

Kurset henvender sig til militære medarbejdere der enten har gennemført uddannelse i Militære Operationer (Basic og Advanced) eller har gennemført det tidligere stabskursus.

Modulet sigter mod at udvikle kompetencer indenfor følgende områder:

• Forståelse for planlægningsprocesser i den værnsfælles ramme og samvirke med ikke-militære aktører.

• Operativ planlægning indenfor operationer på taktisk og operativt niveau, indeholdende Campaign Planning. Tyngden i undervisningen er på Land Component Commmand (LCC), idet der arbejdes med componets som enten støttende eller støttede og parallel planlægning.

• Metodisk operativ planlægning og deraf følgende evne til at vurdere komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst.

• Under anvendelse af relevante NATO doktriner, individuelt samt under stabsarbejde, at kunne fungere tværfagligt med henblik på at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger. Herunder afprøve, vurdere og tilpasse disse til evt. ændrede vilkår.

Yderligere information om Joint Campaign Planning kan findes på Forsvarsakademiets hjemmeside under ”flex moduler forår 2016”, hvor også øvrige flex-moduler udbydes.

Spørgsmål til modulet kan rettes til lærer i center for landmilitære operationer major Christian Nielsen på telefon nr.: 2531 7107.