[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Se video og billeder fra temadagene - KLIK HER!

Med 90 engagerede og aktive deltagere fra det meste af Forsvaret og med såvel interne oplægsholdere fra Forsvaret, som oplægsholdere fra uddannelsesinstitutioner uden for Forsvaret, gennemførte Forsvarsakademiet d. 10. og 11. november en konference, hvor der var rig lejlighed til at drøfte alle aspekter af fjernundervisning.

Der var gjort meget for at sammensætte et varierende og alsidigt program, så alle deltagere kunne få noget med hjem. Den første dag bød på forskellige plenumindlæg, og deltagerne fik mulighed for at deltage i en række spændende workshops med rig mulighed for dialog og aktivitet. Der var også mulighed for at få ”hands on” på et par af de værktøjer, der anvendes til udvikling af fjernundervisning i Forsvaret, og igen i år var der mulighed for at besøge FU-torvet, hvor deltagerne kunne høre mere om den seneste udvikling indenfor spil og simulation og den kollaborative læringsplatform, der indgår i Forsvarets Elektroniske Skole. På anden dagen var konferencen delt op i to spor, Kollaborativ læring og Dataformidlet undervisning, hvor deltagerne fik mulighed for at fordybe sig i disse to områder.

Efter konferencens indledende seance, hvor scenen blev sat for de følgende dage, blev ordet overgivet til Værnsfælles Forsvarskommando (VFK-KOR), hvor kaptajnløjtnant Anne Tangaa Kenworthy gav en status på HR-strategien, som indeholder nogle vigtige pejlemærker for fjernundervisning. Det blev således gjort klart, at der fra VFK side er et stort fokus på udviklingen af mere fjernundervisning. Herefter tog chefen for Sektion for Fjernundervisning ved FAK, major Michael Thorsen, bolden op ved at give en status på udviklingen, hvor der blandt andet blev fortalt, at antallet af brugere alene i 2015 er steget med ca. 5000 på internettet og med ca. 2500 på FIIN. Samtidig er der oprettet ca. 50 nye kurser på internettet og ca. 20 på FIIN. Michael Thorsen orienterede også de kurser, der tilbydes til udviklere af fjernundervisning, og den støtte FAK kan give inden for området. 

I workshopperioden var der mulighed for blandt andet at høre om, ”FU for fattigrøve”, som eksempel på hvordan man nemt og hurtigt kan udvikle FU, eller man kunne komme ud at køre en tur i rutchebane med et par Ocules briller på, som et eksempel på de muligheder den virtuelle verden giver. I den efterfølgende drøftelse var der mange gode eksempler på hvordan virtuelle læringsmiljøer kunne tænkes ind i uddannelserne. Blandt andre workshops var der også mulighed for at høre, hvordan man gennem spil sætter fokus på miljø for de værnepligtige.

Den første del af aftenens program bød på et indlæg af  Christian Moldt og Käte Akselsen fra UC Sjælland. Her præsenterede de deres erfaringer og flotte resultater med brug af Blended Learning på deres professionsbacheloruddannelser. Herefter fulgte et indlæg af lektor Martin Hans Jensen fra FAK om, hvordan den teknologiske udvikling vil få indvirkning på de krav, der stilles til os som undervisere i det fremtidige læringsrum. Den teknologiske udvikling går meget hurtigt, og der vil være et stigende behov for at tænke de teknologiske muligheder ind i uddannelserne.

På konferencens anden dag gav Bent Andresen fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse et indlæg om, hvad der virker indenfor fjernundervisning baseret på resultater fra forskningen. En af konklusionerne, der blev uddybet i indlægget, er at Blended Learning giver bedre resultater end traditionel undervisning.

Herefter bød sporet for dataformidlet undervisning på ”Åbent værksted” med et indlæg fra Steffen Damgaard fra Tradium i Randers. Steffen Damgaard fortalte, at Tradium havde indført ”Åbent værksted”, hvor deltagerne kun mødte ind og fik den uddannelse, der netop var behov for i deres praksis, fordi det var svært for de små virksomheder at frigive deres ansatte til uddannelse på erhvervsskolen. Fleksibilitet i kursusudbud var et af nøgleordene. Som afslutning på sporet for dataformidlet undervisning gav Karin Eckersberg fra forlaget Praxis et indlæg om, hvordan man med en anden didaktisk tilgang havde digitaliseret erhvervsuddannelserne og skabt en bedre sammenhæng mellem skole- og praktikforløb.

I sporet for kollaborativ læring indledte Jørgen Lerche Nielsen fra Roskilde universitetscenter med at redegøre for dialogens betydning i fjernundervisning. Betydning blev belyst med eksempler fra den 2-årige masteruddannelse i IKT og læring.

Som afslutning på sporet på kollaborativ læring gav oberstløjtnant Per H. Mikkelsen fra FAK-IMO et indlæg om erfaringerne med at omlægge undervisningen til Blended Learning på den tidligere Operations- og Føringsuddannelse ved IMO. Han kom ind på mange aspekter i sit indlæg, herunder at der skal gøres grundige overvejelser om belastning, betydningen af studiegrupper, og den væsentlig pointe at Blended Learning ikke er et spørgsmål om at sende materialer ud, som skal læses til næste gang. Af andre pointer er, at en omlægning skal gøres samlet i organisationen, at man skal eksperimentere med lukkede forsøg i glasklokken, og at man skal være åben og ærlig både i forhold til de studerende og den pædagogiske linje.

Begge spor blev rundet af med en debatperiode, hvor der blev udvist stor spørgelyst og udvekslet erfaringer mellem deltagerne.

Hvis du vil vide mere, kan du klikke ind på www.fels.dk/futema hvor du kan finde yderligere beskrivelser samt videoer og præsentationer.