[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

- Vi har været spændte på, hvor mange bachelorer vi kunne rekruttere til de nye uddannelser. Med de tal for ansøgninger, der foreligger lige nu, må jeg sige, at vi er meget positive. Kampagnen har virket, og vores nye uddannelser er attraktive, siger chefen for Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Wang om den rekrutteringskampagne, som har kørt siden jul.

Læs også artiklen Optimisme i rekrutteringen til de nye officersuddannelser (FPS)

På officersskolerne har man gjort en kæmpe indsats for at bidrage til kampagnen og har med succes åbnet for potentielle ansøgere ved åbne uddannelsesdage mv.

- Med de ansøgere, vi har set, kan vi forvente meget velkvalificerede og dygtige unge mennesker, der oprigtigt ønsker at gå all in på de nye uddannelser. Det styrker vores tro på, at de nye uddannelser kommer godt i hus, siger chef for Søværnets Officersskole, kommandør Søren Thinggaard Larsen.

Nye officersuddannelser

Officersuddannelserne er det seneste år blevet ændret væsentligt. Fra at være en uddannelse, man kunne tage direkte efter en gymnasial uddannelse, skal eksterne ansøgere nu bygge den oven på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. At de nye officersstuderende – kadetterne – allerede er akademisk modne og studievante, gør det muligt at gennemføre nogle væsentligt kortere officersuddannelser.

 - Officerer med en baggrund som civil bachelor eller professionsbachelor, er en gevinst for Forsvaret. Større kompetencemæssig mangfoldighed vil gøre officerskorpset endnu bedre til at håndtere komplekse opgaver, forklarer Nils Wang.

Med til historien hører også, at en stor del af kadetterne på de kommende uddannelser stadig vil komme fra de interne rækker i Forsvaret. Stampersonel, som kender Forsvaret indefra, vil blive sat sammen med kadetter med bachelorbaggrund. Det vil give en god blanding af kadetter – og kommende officerer – med både en stærk teoretisk og praksisbaseret erfaringsbaggrund. 

Læs om de nye uddannelser her