[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Weekenden den 14.-15. februar 2015 blev Danmark ramt af terrorhandlinger i København. Selvom gerningsmanden tilsyneladende ikke havde deltaget i kamphandlingerne i Syrien og Irak, synes terrortruslen i Danmark i høj grad at være forbundet til konflikten der samt Danmarks internationale engagement her og andre steder i verden.

Den retslige ramme for den væbnede konflikt mod ISIS og imødegåelsen af den nationale terrortrussel har hidtil været meget forskellige, og en kobling mellem de to vil således frembyde både særlige udfordringer, muligheder og valg. På seminaret vil forskere inden for folkeret og strafferet komme med deres bud på, hvordan disse udfordringer gribes an.
 
Tid: Tirsdag den 18. august 2015, kl. 10.00-14.30.
Sted: Svanemøllen Kaserne, auditoriet i bygning 75
(Institut for Sprog og Kultur)

Oplægsholdere:

Anders Henriksen, lektor, ph.d., Københavns Universitet.

Birgit Feldtmann, lektor, dr. Jur., Syddansk Universitet

Peter Vedel Kessing, seniorforsker, ph.d., Institut for Menneskerettigheder

Kenneth Øhlenschlæger Buhl, orlogskaptajn, forsker, ph.d., Institut for Strategi, Forsvarsakademiet

 
For spørgsmål om seminaret kontakt: Kenneth Øhlenschlæger Buhl, tlf.: 2555 2032; Email: IFS-07@fak.dk.
 
Tilmelding til:
Thomas von Fyren Kieler Hansen, tlf.: 3054 2451; E-mail: IFS-P02@fak.dk