[Oprindeligt publiceret af Forsvarsakademiet]

Konferencen retter fokus på Søværnets nuværende værktøjskasse, fremtidens sikkerhedspolitiske trends, de maritime erhvervs forhold og forventninger til flåden, dansk maritim forsvars- og sikkerhedspolitik og endeligt vil en forsvarsordfører-debat sætte kursen for tanker om fremtidens SEAPOWER.DK.

Danmarks sikkerhed og velfærd er dybt afhængigt af forholdet til resten af verden. Det forhold, at Danmark er en søfartsnation, indebærer at vi i høj grad er afhængige af fri og sikker færden på verdenshavene. 90% af al verdenshandel transporteres via havet - 10% heraf på dansk kontrollerede skibe. Danske rederier omsætter for cirka 200 milliarder kroner årligt og har tusindvis af ansatte i de maritime erhverv. Det betyder, at havet udgør en essentiel livsnerve for Danmark. En livsnerve som stiller krav til, at den danske stat kan bidrage til den nødvendige sikkerhed. Det gælder både i de regionale farvande, hvor Danmark er placeret i et geostrategisk vigtigt område mellem Østersø og Atlanterhav, men også i resten af Rigsfællesskabets mere end 45.000 km kyststrækning, foruden de globale farvande og stræder, hvor hundredvis af danske skibe dagligt befinder sig. Fordi havet er så betydningsfuldt for dansk sikkerhed og velfærd, finder vi det vigtigt, at vi i Danmark har en kontinuerlig debat og vidensdeling om Danmarks rolle og position som ansvarlig og aktiv sø-magt i en foranderlig verden.

Tid: Mandag den 23 marts, kl. 08.30-16.00
Sted: Søværnets Officersskole, Aulaen, H.C. Sneedorffs Alle 3, 1439 København K
Oplægsholdere:
Kontreadmiral Nils Wang, Chef for Forsvarsakademiet
Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Kontorchef Forsvarsministeriet Kontreadmiral Frank Trojahn, Chef for Marinestaben
Anne H. Steffensen, Adm. direktør Danmarks Rederiforening Lektor,
Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet Forsvarsordførere

Tilmelding på www.danishdefence.dk/seapower-dk (senest d. 16. marts 2015)
Konferencen sponsoreres af Naval Team Danmark

Program:
08.30-09.00 Registrering og Kaffe 
09.00-09.05 Velkomst Søe-Lieutenant-Selskabet & Søværnets Officersskole 09.05-09.20 Introduktion Kontreadmiral Nils Wang, Chef for Forsvarsakademiet 09.20-10.00 Trends og deres konsekvenser, set i maritim kontekst Professor Mikkel Vedby Rasmussen, Kontorchef Forsvarsministeriet
10.00-10.20 PAUSE
10.20-11.20 Søværnet som værktøjskasse for nuværende og fremtidige opgaver Kontreadmiral Frank Trojahn, Chef for Marinestaben
11.20-11.40 PAUSE 11.40-12.30 Maritim Sikkerhed – Erhvervslivets forventninger Anne H. Steffensen, Adm. direktør Danmarks Rederiforening
12.30-13.30 FROKOST 13.30-14.15 Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske positions betydning Lektor, Ph.d. Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet
14.15-14.30 PAUSE
14.30-16.00 Forsvarsordførerdebat (paneldebat) Forsvarsordførere
16.00 Afslutning Søe-Lieutenant-Selskabet & Søværnets Officersskolen